Schaduw

Als de voormalige huishoudster van de beroemde schrijver Axel Ragnerfeldt overlijdt, ontstaat er paniek bij de bedlegerige Nobelprijswinnaar. In zijn schijnbaar zo perfecte leven komt namelijk een geheim voor dat zo gruwelijk is dat het, als de details ervan aan het licht komen, het bouwwerk van zijn roem voor de ogen van het nageslacht zal doen instorten.
Verlamd door een beroerte, waardoor Ragnerfeldt niet meer met de buitenwereld kan communiceren, moet hij machteloos afwachten wat er zal gebeuren. Hij weet maar al tegoed dat er in zijn kast documenten liggen die hij allang had moeten verbranden.

Boekgegevens
Titel: Schaduw (2008)
Auteur: Karin Alvtegen
Originele titel: Skugga (2007)
Vertaling: Edith Sybesma
Uitgeverij: De Geus
ISBN: 90-445-1157-2
Omvang: 318 p.

Gelezen: 11-2008

BOB-score 3/5

Stank van het kwaad

Jan-Erik Ragnerfeldt leeft in de schaduw van zijn vader, de beroemde schrijver en Nobelprijswinnaar Alex Ragnerfeldt. Sinds het herseninfarct van zijn vader trekt Jan-Erik door het land lezingen gevend over de boodschap die wordt uitgedragen in het werk. Voor zijn aan het bed gekluisterde vader is het bijna onmogelijk om nog met zijn omgeving te communiceren. Wanneer de oude huishoudster van de Ragnerfeldts komt te overlijden ligt het ook voor de hand dat de overheidsinstanties contact zoeken met Jan-Erik.

Op zoek naar een foto van de huishoudster gaat Jan-Erik de werkkamer van zijn vader binnen en stuit hierbij op een kant van zijn vader die zeer strijdig is met de boodschap die wordt uitgedragen in zijn literaire werk. De boodschap dat ieder mens voor zichzelf altijd de keuze kan maken voor het goede en zich kan verzetten tegen het kwaad.
Jan-Erik is niet enige die wordt betrokken bij het overlijden van de huishoudster. Ook de jonge schrijver Kristoffer Sandeblom wordt benaderd aangezien hij in het testament als erfgenaam wordt aangewezen. Kristoffer heeft echter geen idee wie de huishoudster is maar heeft het sterke vermoeden dat dit wel moet samenhangen met zijn verleden. Een verleden waar hij als een Zweedse variant op Paddington is achtergelaten inclusief het korte briefje van zijn moeder: 'Zorg goed voor dit kind. Sorry'.

Voor Zweedse schrijfster Karin Alvtegen is Schaduw het vijfde boek dat is gepubliceerd. Alle boeken zijn op zich zelf staande psychologische thrillers zonder vaste hoofdpersonen. Waar het gros van de misdaadromans start met een moord en een speurder die zich vastbijt in het onderzoek , presenteert Alvtegen met dit boek een gesloten bloemknop waarvan, in het begin tergend langzaam, een voor een de bladen zich ontvouwen. En naarmate er meer zichtbaar wordt van het innerlijke van de bloem begint ook steeds meer de stank vrij te komen. Stank ontstaan door rottende geheimen die te lang verborgen zijn gebleven. Stank van veel te ver doorgevoerd eigenbelang. De stank van het kwaad.
De schaduw als archetype van de duistere kant van het onderbewustzijn. Karin Alvtegen flirt in dit boek met de filosoof Carl Jung en levert hierdoor een prima psychologische thriller op.