Menu:

Bibliografie

Links:

Terreur

In een zomerhuis aan het strand op het Zweedse eiland Gotland wordt vlak voor midzomer een jong stel dood aangetroffen - op gruwelijke wijze vermoord. Beiden hebben de Zweedse nationaliteit, maar zijn oorspronkelijk afkomstig uit Egypte. In eerste instantie lijkt het een daad met racistische motieven. Maar al snel wordt de zaak gecompliceerder.
In het huis wordt een Egyptisch paspoort gevonden van een man die getuige moet zijn geweest van de moord. Waar is die man nu? En waarom meldt hij zich niet bij de politie? Heeft de moordenaar wellicht de verkeerde mensen doodgeschoten? Veel vragen voor de recherche in Visby die met de zaak behoorlijk in zijn maag zit. Dat geldt zeker voor inspecteur Fredrik Broman die tijdens het politieonderzoek heel andere dingen aan zijn hoofd heeft. Nadat zijn vrouw hem de deur heeft uitgezet, leidt hij op zijn zachtst gezegd een chaotisch bestaan.
De vondst van de Egyptische pas blijkt het begin van een reeks ingewikkelde en gewelddadige gebeurtenissen die het hele land op zijn kop zet en zelfs een minister ten val brengt.

Boekgegevens
Titel: Terreur (2009)
Auteur: Håkan Östlundh
Originele titel: Terror (2006)
Vertaling: Katja Derks
Uitgeverij: De Rode Kamer
ISBN: 90-781-2420-7
Omvang: 327 p.

Gelezen: 03-2009

BOB-score 3/5

Feiten uit Visby

Zomer 2004. De aanslagen in Madrid in het voorjaar dreunen nog hard door in heel Europa. Beelden van slachtoffers bebloed en geschonden door de vernietigende kracht van explosieven vullen kranten en journaals. Terroristische groeperingen, misbruik makend van geloofsovertuiging, jagen de wereld angst aan en dwingen overheden tot drastische maatregelen.

Wanneer op het eiland twee allochtonen van Egyptische afkomst worden gedood en een derde man, Said Habib, spoorloos verdwijnt dan drijft de angst de conclusies al snel in de richting van terrorisme. Conclusies die worden versterkt als er bij een aanslag met explosieven op Gotland dodelijke slachtoffers vallen. In deze licht ontvlambare situatie moet inspecteur Fredrik Broman zijn werk doen.

Geconditioneerd door media en versterkt door politieke belangen wordt de jacht op Said Habib geopend en Gotland wordt jachtterrein voor politie en geheime dienst Säpo. Voor de neo-nazi’s op het eiland is deze negatieve aandacht voor de allochtone bevolking koren op de molen.

De chaos op het eiland lijkt op de chaos in het privéleven van Fredrik Broman. Hij heeft een affaire met zijn collega Eva Karlén van de technische recherche. Door zijn eigen vrouw uit huis gezet, tijdelijk wonend in een zomerhuisje heeft Broman het aan de stok met de familie van Eva. Een clichéfiguur met relatieproblemen uit een Zweedse politieserie, zo karakteriseert zijn buurman hem.

Naarmate het onderzoek vordert duikt er aanvullend technisch bewijsmateriaal op dat wijst in een andere richting dan terreur. Eva besluit in haar eentje op speurtocht te gaan. Met alle consequenties van dien.

‘Terreur’ is het derde boek van Håkan Östlundh over inspecteur Fredrik Broman bij de recherche van Visby. Completer dan het eerste boek ‘Stank’ dat als thriller de jacht op een seriemoordenaar beschrijft, worden in dit verhaal naast spanning ook misstanden in de samenleving onder de loep genomen. Fraai voorbeeld is de minister van Justitie die Östlundh laat mijmeren over het aftreden van het voltallige kabinet gevolgd door de overdracht van de macht aan de redactrice van de grootste krant van Zweden, Dagens Nyheter. Een dame die het altijd beter denkt te weten. Waarheidsvinding via politiek en media blijft moeizaam lijkt de boodschap van Östlundh. Gelukkig kijkt de recherche van Visby naar het feitenmateriaal. Althans in dit boek.

Prima mix van actualiteit en spanning op Gotland door Håkan Östlundh .